logo
mmo mmo logo

Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Mеждународният научен симпозиум „Метрология и метрологично осигуряване“ се провежда в рамките на ежегодните дни на науката на ТУ – София в гр. Созопол. Симпозиумът се организира от катедра „Прецизна техника и уредостроене“ и катедра „Електроизмервателна техника“. В него традиционно участват научни работници и специалисти в областта на метрологията от водещи университети, научни организации, метрологични центрове и фирми от България и Европа. С годините симпозиумът се утвърди като авторитетен научен форум. Международният програмен комитет включва 18 изявени учени от 11 европейски страни. Председател на комитета е проф. Хр. Радев.

Сайт на симпозиума: http://metrology-bg.org/